bộ sưu tập ảnh kỷ niệm 40 năm truyền thống     

Hình ảnh lễ kỷ niệm 40 năm truyền thống trường

Edit Album Re-Order the Album Images

Hình ảnh lễ kỷ niệm

Các hình ảnh trong buổi lễ kỷ niệm 40 truyền thống trường Cao đẳng GTVT TP.HCM

 • IMG_1093.jpg
 • IMG_1095.jpg
 • IMG_1097.jpg
 • IMG_1099.jpg
 • IMG_1102.jpg
 • IMG_1104.jpg
 • IMG_1106.jpg
 • IMG_1108.jpg
 • IMG_1114.jpg
 • IMG_1115.jpg
 • IMG_1120.jpg
 • IMG_1123.jpg
 • IMG_1124.jpg
 • IMG_1130.jpg
 • IMG_1136.jpg
 • IMG_1138.jpg
 • IMG_1140.jpg
 • IMG_1142.jpg
 • IMG_1147.jpg
 • IMG_1148.jpg
 • IMG_1150.jpg
 • IMG_1151.jpg
 • IMG_1155.jpg
 • IMG_1158.jpg
 • IMG_1162.jpg
 • IMG_1163.jpg
 • IMG_1166.jpg
 • IMG_1169.jpg
 • IMG_1172.jpg
 • IMG_1176.jpg
 • IMG_1177.jpg
 • IMG_1180.jpg
 • IMG_1182.jpg
 • IMG_1184.jpg
 • IMG_1186.jpg
 • IMG_1189.jpg
 • IMG_1191.jpg
 • IMG_1194.jpg
 • IMG_1197.jpg
 • IMG_1200.jpg
 • IMG_1202.jpg
 • IMG_1206.jpg
 • IMG_1212.jpg
 • IMG_1214.jpg
 • IMG_1217.jpg
 • IMG_1220.jpg
 • IMG_1222.jpg
 • IMG_1225.jpg
 • IMG_1228.jpg
 • IMG_1229.jpg
 • IMG_1231.jpg
 • IMG_1235.jpg
 • IMG_1237.jpg
 • IMG_1238.jpg
 • IMG_1240.jpg
 • IMG_1242.jpg
 • IMG_1244.jpg
 • IMG_1245.jpg
 • IMG_1247.jpg
 • IMG_1254.jpg
 • IMG_1256.jpg
 • IMG_1257.jpg
 • IMG_1258.jpg
 • IMG_1265.jpg
 • IMG_1267.jpg
 • IMG_1268.jpg
 • IMG_1269.jpg
 • IMG_1271.jpg
 • IMG_1272.jpg
 • IMG_1276.jpg
 • IMG_1280.jpg
 • IMG_1284.jpg
 • IMG_1290.jpg
 • IMG_1291.jpg
 • IMG_1292.jpg
 • IMG_1294.jpg
 • IMG_1300.jpg
 • IMG_1302.jpg
 • IMG_1306.jpg
 • IMG_1307.jpg
 • IMG_1311.jpg
 • IMG_1313.jpg
 • IMG_1315.jpg
 • IMG_1317.jpg
 • IMG_1319.jpg
 • IMG_1320.jpg
 • IMG_1323.jpg
 • IMG_1327.jpg
 • IMG_1331.jpg
 • IMG_1333.jpg
 • IMG_1334.jpg
 • IMG_1336.jpg
 • IMG_1337.jpg
 • IMG_1338.jpg
 • IMG_1339.jpg
 • IMG_1341.jpg
 • IMG_1342.jpg
 • IMG_1343.jpg
 • IMG_1344.jpg
 • IMG_1348.jpg
 • IMG_1350.jpg
 • IMG_1352.jpg
 • IMG_1355.jpg
 • IMG_1356.jpg
 • IMG_1357.jpg
 • IMG_1358.jpg
 • IMG_1359.jpg
 • IMG_1360.jpg
 • IMG_1361.jpg
 • IMG_1362.jpg
 • IMG_1363.jpg
 • IMG_1367.jpg
 • IMG_1368.jpg
 • IMG_1370.jpg
 • IMG_1371.jpg
 • IMG_1373.jpg
 • IMG_1375.jpg
 • IMG_1376.jpg
 • IMG_1378.jpg
 • IMG_1379.jpg
 • IMG_1381.jpg
 • IMG_1389.jpg
 • IMG_1392.jpg
 • IMG_1393.jpg
 • IMG_1397.jpg
 • IMG_1400.jpg
 • IMG_1404.jpg
 • IMG_1407.jpg
 • IMG_1411.jpg
 • IMG_1412.jpg
 • IMG_1413.jpg
 • IMG_1416.jpg
 • IMG_1420.jpg
 • IMG_1423.jpg
 • IMG_1427.jpg
 • IMG_1431.jpg
 • IMG_1432.jpg
 • IMG_1435.jpg
 • IMG_1436.jpg
 • IMG_1437.jpg
 • IMG_1438.jpg
 • IMG_1439.jpg
 • IMG_1440.jpg
 • IMG_1441.jpg
 • IMG_1442.jpg
 • IMG_1445.jpg
 • IMG_1446.jpg
 • IMG_1447.jpg
 • IMG_1448.jpg
 • IMG_1449.jpg
 • IMG_1450.jpg
 • IMG_1451.jpg
 • IMG_1452.jpg
 • IMG_1453.jpg
 • IMG_1454.jpg
 • IMG_1455.jpg
 • IMG_1456.jpg
 • IMG_1457.jpg
 • IMG_1462.jpg
 • IMG_1463.jpg
 • IMG_1464.jpg
 • IMG_1465.jpg
 • IMG_1466.jpg
 • IMG_1467.jpg
 • IMG_1468.jpg
 • IMG_1469.jpg
 • IMG_1470.jpg
 • IMG_1471.jpg
 • IMG_1476.jpg
 • IMG_1478.jpg
 • IMG_1479.jpg
 • IMG_1480.jpg
 • IMG_1482.jpg
 • IMG_1483.jpg
 • IMG_1485.jpg
 • IMG_1487.jpg
 • IMG_1492.jpg
 • IMG_1497.jpg
 • IMG_1500.jpg
 • IMG_1501.jpg
 • IMG_1504.jpg
 • IMG_1505.jpg
 • IMG_1508.jpg
 • IMG_1510.jpg
 • IMG_1512.jpg
 • IMG_1513.jpg
 • IMG_1515.jpg
 • IMG_1516.jpg
 • IMG_1523.jpg

Ảnh chọn lọc từ cuộc thi "Nét đẹp trường tôi"

Edit Album Re-Order the Album Images

Ảnh đoạt giải cuộc thi ảnh nét đẹp trường tôi

Hình ảnh chọn lọc

 • _1-Giai-nhat---Sinh-vien-khoa-KTXD-Thuc-hanh-Trac-
 • _2-Giai-2-Hien-mau-nhan-dao.jpg
 • _2-Giai-2---Hội-thi-Giáo-viên-dạy-giỏi-năm-2011.jp
 • _3-Giai-3---Hien-mau-tinh-nguyen-nam-2017.jpg
 • _3-Giai-3---Hoi-trai-ky-nang-Can-Gio.jpg
 • _4-Giai-KK---Chúc-mừng-thí-sinh-thi-đạt.jpg
 • _4-Giai-KK---Hoi-thao-dan-quan-tu-ve.jpg
 • _4-Giai-KK---Hoi-thi-cam-hoa-20-11.jpg
 • _4-Giai-KK---Ngay-hoi-cua-be.jpg
 • _4-Giai-KK---Tình-đồng-đội---Mùa-hè-xanh-năm-2017.
 • _5-Trung-bay---Cay-phuong-vi-canh-Ky-tuc-xa.jpg
 • _5-Trung-bay---Chung-vui-cung-tan-cu-nhan-nam-2014
 • _5-Trung-bay---Giang-vien-khoa-Kinh-te-tham-gia-hi
 • _5-Trung-bay---Hien-mau-tinh-nguyen-cs1.jpg
 • _5-Trung-bay---Hoat-dong-day-lai-xe.jpg
 • _5-Trung-bay---Hoat-dong-DT-lai-xe.jpg
 • _5-Trung-bay---Hoi-dien-ca-mua-nhac-So-GTVT.jpg
 • _5-Trung-bay---Hoi-thao-dinh-huong-tuong-lai-nam-2
 • _5-Trung-bay--Lễ-kết-nạp-Đảng-viên-mới,-những-đảng
 • _5-Trung-bay---Luc-luong-dan-quan-tu-ve.jpg
 • _5-Trung-bay---Mùa-hè-xanh-nơi-chúng-tôi-cùng-cống
 • _5-Trung-bay---Rung-Chuong-Vang-lan-thu-III.jpg
 • _5-Trung-bay---Tập-thể-GV-CNV---SV-Tham-gia-hội-th
 • _5-Trung-bay---Tri-an-2016.jpg

Bộ sưu tập ảnh do Thầy Phùng tặng cung cấp

Edit Album Re-Order the Album Images

Tư liệu ảnh của thầy Phùng Tặng cung cấp

Ban tổ chức kỷ niệm 40 năm truyền thống Trường (1977 – 2017) xin chân thành cám ơn các cán bộ, viên chức Trường; các cựu lãnh đạo Trường; cựu viên chức Trường; cựu học sinh Trường, đã cung cấp các tư liệu quí giá phản ánh sự hình thành và phát triển của Trường trong 40 năm qua.

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg